BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARIProf. Dr. Tayfun Aybek Créé: 2016-03-02 11:10:12
Nombre de Visites: 46301

BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI

ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘNӘ QAN APARAN ANA DAMARLARIN (AORTA ) BÖYÜYÜB YIRTILMA RİSKİNİN ARTDIĞI XӘSTӘLӘRDӘ TӘTBİQ EDİLİR.

BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI

NORMAL HALDA BU ӘMӘLİYYATDA XӘSTӘ ÜRӘK-AĞ CİYӘR APARATI VASTӘSİLӘ 18 DӘRӘCӘYӘ QӘDӘR SOYUDULUR. ORQANLARIN VӘ BEYİN TOXUMASININ ӘMӘLİYYAT ZAMANI QORUNUB SAXLANMASI ANCAQ BU ŞӘKİLDӘ MÜMKÜN OLUR. XӘSTӘDӘ BÖYÜMÜŞ AORTA DAMARI DӘYİŞDİRİLİR VӘ ONUN YERİNӘ SÜNİ DAMAR YERLӘŞDİRİLİR. BU ӘNӘNӘVİ ÜSULDAN FӘRQLİ OLARAQ XӘSTӘXANAMIZDA KOLLEKTİVİMİZİN ELMİ ARAŞDIRMASI NӘTİCӘSİNDӘ SOYUTMANIN XӘSTӘLӘRDӘ MÜXTӘLİF ӘLAVӘ TӘSİRLӘRӘ YOL AÇMASI SӘBӘBİYLӘ (İFLİC, QANAMA, ÜRӘK AĞ CİYӘR ÇATIŞMAMAZLIQLARI VӘ S,) XӘSTӘLӘR SOYUDULMADAN ӘMӘLİYYAT EDİLİR.

BU ‘’İSTİ ӘMӘLİYYATIN ‘’ ӘN ӘHӘMİYYӘTLİ FAYDASI ӘMӘLİYYAT ZAMANININ CİDDİ ŞӘKİLDӘ QISALDILMASI, LAXTALANMA PROBLEMLӘRİ, TROMB ATMA VӘ BEYİN DAMARLARININ İŞEMİYASI KİMİ BİR ÇOX FӘSADLARIN QARŞISININ ALINMASIDIR.


Ce post a été écrit par Prof. Dr. Tayfun Aybek et vu 46301 fois.


Commentaires

Chargement en cours...


Articles Apparentés